Kuressaare

En historisk hamnstad

En stad med anor från medeltiden.

Kuressaare