Project Development

Funktion

Project Development

  • Jag upplever Eolus som ett företag med engagerade medarbetare som alltid stöttar varandra för att nå bästa möjliga resultat, det är en varm men samtidigt ambitiös kultur på företaget där vi månar om varandra men samtidigt pushar oss själva att ständigt bli bättre.

    Carl Schander

    Projektledare