Project Development

Funktion

Project Development

  • Jag upplever Eolus som ett företag med engagerade medarbetare som alltid stöttar varandra för att nå bästa möjliga resultat, det är en varm men samtidigt ambitiös kultur på företaget där vi månar om varandra men samtidigt pushar oss själva att ständigt bli bättre.

    Carl Schander

    Projektledare

  • Eolus är ett företag som sätter hållbarhet i centrum genom sitt engagemang inom förnybar energi och förmåga att ta vara på medarbetarnas kreativitet, och det är själva drivkraften för mig i min roll som projektledare.

    Jan Hansson

    Projektledare