Support Functions

Funktion

Support Functions

Connect

Kommunikation

Kommunikation ansvarar för profilering av koncernen som helhet, och fungerar som en stödfunktion för intern kommunikationen samt för mediefrågor gällande projekt under utveckling och byggnation. Här framtas informationsmaterial och annonser för digitala och analoga kanaler. Dessutom har funktionen ansvar för omvärldsbevakning och public affairs, och arbetar tillsammans med ekonomi med frågor kring delårsrapporter och årsredovisning. 

Juridik

Den juridiska funktionen agerar stödfunktion till bolagets VD, och ansvarar för juridiska frågor. Här arbetas det med upprättning och granskning av avtal, förhandlingar med samarbetspartners, samt kontroll av juridisk standard på dokumentation. Funktionen har dessutom ansvar för bolagets försäkringsfrågor, policys och interna kontroller, och ansvarar för ’visselblåsning', en viktig funktion som ser till att saker hanteras på rätt sätt. 

Hälsa, Säkerhet & Arbetsmiljö

Hälsa, Säkerhet & Arbetsmiljö är en supportfunktion som stödjer ledningen med riktlinjer, instruktioner och operativt arbete i de olika projekten som är under utveckling, byggnation och drift. Fokus är på att säkerställa att Eolus har en bra arbetsmiljö i alla funktioner. Dessutom arbetas det med övervakning och besök på site, framtagande och skapande av dokumentation, samt dialog med externa och interna parter. 

HR

Human Resources (HR) har fokus på det humana kapitalet på bolaget - det vill säga, personalen. Funktionen agerar som stöd till chefer och medarbetare i frågor gällande rekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljö, ledarskap, omorganisation, löner och förmåner, samt har kompetens inom arbetsrättsliga lagar och regler. Inom HR behövs ett stort intresse för människor, det är personalen som gör skillnad och bidrar till bolagets framgång. Är du intresserad av oss, kontakta HR Manager Heléne Sebrén.

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Tredje Avenyen 3
281 48 Hässleholm Vägbeskrivning info@eolusvind.com +46 (0)10-199 88 00

Göteborg

Torsgatan 5A
411 04 Göteborg Vägbeskrivning info@eolusvind.com +46 (0)10-199 88 00

Halmstad

Stationsgatan 37
302 50 Halmstad Vägbeskrivning info@eolusvind.com +46 (0)10-199 88 00

Kuressaare

Lossi 3
93819 Kuressaare Vägbeskrivning peeter@bwe.ee +372 50 777 88

La Jolla

5538A La Jolla Blvd
92037 San Diego Vägbeskrivning hc.schulze@eolusvind.com +1 (858)336-0067

Malmö

Fridhemsvägen 2
217 74 Malmö Vägbeskrivning info@eolusvind.com +46 (0)10-199 88 00

Riga

Kaļķu iela 7
1050 Rīga Vägbeskrivning info@eolus.lv +371 29 22 68 03

Sundsvall

Norra Vägen 40
856 50 Sundsvall Vägbeskrivning info@eolusvind.com +46 (0)10-199 88 00

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor